Головна » 2009 » Вересень » 23 » Підсумок роботи за минулий навчальний рік
09:11
Підсумок роботи за минулий навчальний рік
           Розв’язання актуальних проблем сучасної школи, завдань її глибинного оновлення потребує створення ефективної, мобільної системи післядипломної педагогічної освіти. Досягнути позитивних зрушень неможливо без реформування змісту, форм і методів навчання освітян. Організатори цього процесу покликані активізувати науково-методичний пошук шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності педагогічних кадрів.
           Сьогодні вчителю недостатньо знати предмет і методику його викладання, важлива адаптованість педагога до змін, готовність сприймати й приносити нове в свою роботу, залишаючи те цінне, що було напрацьоване раніше.
Продумана система навчання прискорює процес професійного становлення вчителя, забезпечує поглиблення теоретичної підготовки, освоєння перспективного досвіду організації фахової майстерності.
Сьогодні необхідно надати вчителю більш ширші права і можливості для вільного вибору форм інтелектуального зростання, збагачення, оновлення і поглиблення знань, підвищення фахової майстерності.
Для навчання вчителів на районному рівні організована робота:
·  23 районних методичних об’єднань:
·  14 консультаційних пунктів для молодих вчителів;
·  4 творчих груп;
·  3 ШППД;
· Майстер-клас;
·  2 проблемних семінарів;
·  4 опорних  шкіл
При створенні методичних формувань аналізувались анкети освітян, враховувались їх бажання щодо форми та змісту роботи.
Збільшилась кількість бажаючих вчителів району, працювати в обласних творчих групах, школі педагогічної майстерності, постійно діючих семінарах, майстер-класах.
Якщо у  2008 році їх було –  17, то у  2009 році – 24.
Це свідчить про те, що вчителі бажають поглибити й оцінити свої професійні знання і уміння в галузі сучасних освітніх та інформаційних технологій.
У процесі навчання відбувається взаємозбагачення, переважають інтерактивні форми роботи, які дають змогу кожному виявити і оцінити і власні можливості, розкрити свій творчий потенціал. І при цьому, важливо організувати поетапну, професійну трансформацію набутого багажу знань своїм партнерам. Тобто необхідна послідовна співпраця методиста районного відділу з керівником РМО, методиста та завуча школи, завуча – та освітян, щоб ефективно і творчо передати основний потрібний вчителям багаж нового передового, сучасного.
МО вчителів української мови та літератури всю діяльність спрямовує на реалізацію проблемного питання «Підвищення якості та ефективності уроків мови та літератури шляхом вдосконалення методики вивчення передових надбань науки в галузі освіти.
Забезпеченню поставлених дидактичних завдань значною мірою сприяє достатньо високий фаховий рівень вчителів словесників. Із  67 вчителів
·  31 – має вищу кваліфікаційну категорію;
·  19 – звання «Старший вчитель»
·  1—звання “Вчитель – методист”;
·  23 – І кв. категорію.
Варто визначити професійну майстерність Силенко О.В., Кирилової Г.С., Чабан Л.Г., Хлопенко Л.М., Білецької Н.І., Соломини У.Л., Кіблик Л.Ф., Конельської Л.В., Перехрествої О.П.
Ці вчителі позбулися стереотипів авторитарної методики, мають власний погляд на процес викладання предмета, свою методичну творчість спрямовують на конкретного учня, його особистість. Вони знаходять такі форми і способи організації навчання, які б активізували інтелектуальну, емоційну сферу пізнання.
Наші вчителі не є простими ретрансляторами чужих розробок, а й самі активно працюють над розробкою власних методичних технологій.
О.В. Силенко випустила методичну розробку «Творча реалізація інноваційних підходів у педагогічній діяльності».
Л.В. Конельська «Інтенсифікація навчання на основі схемних, опорних моделей навчального матеріалу та на засадах впровадження елементів технологій особистісно орієнтованої освіти».
Саме їм, Ользі Віталіївні та Людмилі Василівні, як досвіченим творчим вчителям обл.. ІППО доручив проводити апробацію навчальних підручників «Рідна мова « для  7 і  8 класів.
З метою піднесення престижу рідної мови, виховання пошани до національної культури і традицій у районі щороку у листопаді відзначається День української писемності. Традиційно у районі його розпочинають І етапом Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В школах проводяться різноманітні заходи: конкурси, вікторини, виставки, тематичні уроки, літературно-музичні композиції. А учні Злинської ЗШ № 2 в цей день здійснили екскурсійну поїздку на хутір Надія .
           Успішно працює декілька років районна творча група вчителів української мови (кер. Чабан Л.Г), ставлячи перед собою нові завдання.
Навчити творчості неможливо, зате ймовірно створити умови для цілеспрямованого пошуку, стимулювання професійного зростання. Таку місію виконує районна творча група вчителів української мови і літератури.
           Як навчити учнів не просто читати і відтворювати прочитане, а проникати в творчу лабораторію письменника, розуміти його задум, слово. Такі питання постійно хвилюють небайдужих словесників. Бо ж і не випадково проблемне питання, над яким працює творча група обрано «Аналіз літературного твору. Мистецтво інтерпретації”. Оскільки сьогодні актуальною є проблема байдужого ставлення до книги, до читання.
В програму з української літератури введені уроки літератури рідного краю. Вони мають як пізнавальну так і виховну мету. Члени творчої групи вирішили провести урок літературного краєзнавства у присутності самого автора твору.
Учні та вчителі мали нагоду поспілкуватись відомим з відомим літератором, драматургом, сценаристом, лауреатом премії Євгена Маланюка Олександром Юрійовичем Жовною із Новомиргорода.
Значно урізноманітнилися і форми роботи МО вчителів історії. В цьому навчальному році було створено  4 динамічні групи. Успішно працювала творча група педагогів – краєзнавців (керівник Шевченко З.Ф.).
Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх (Генрі Форд).
Саме під таким девізом проходив семінар вчителів історії в Маловисківській гімназії. Як ефективно поєднати нові сучасні освітні технології з традиційними, що дають хороші результати.
Неабиякий успіх мало проведення історико-краєзнавчої конференції «Історія краю – очима юних».
Юні дослідники презентували свої роботи, в яких описували побут та буденне життя населення нашого краю, історію виникнення і походження назв населених пунктів, розповідали про видатних Маловищан, котрі стали гордістю не лише нашого міста, а й України. Конференцію проводилося з участю завідуючої кафедри краєзнавства КОІППО Гайди Л.А., методиста обласного центру туризму та краєзнавства Сердюк О.М.
“Саме такі конференції – відзначила Гайда Л.А – ставши засобом громадянського виховання , допомагають відновленню історичної пам’яті молодого покоління”.
            Під час пошукової роботи в учнів формується допитливість, цілеспрямованість, критичність розуму. Пошук захоплює!
Прагнення постійно удосконалюватися, підвищувати свій фаховий рівень притаманно вчителям фізики Майстренко Олександрі Павлівні (Смолінська ЗШ № 1), Івченко Т.А. вчительці. Маловисківської гімназії (вона ж і є керівником РМО). Для Тетяни Анатоліївни головним у викладацькій діяльності є те, щоб уроки фізики були змістовними, доступними, цікавими для всіх учнів. Враховуючи наукову організацію праці, вчитель не лише раціонально добирає методи, якими користується, а й застосовує в кожному конкретному випадку оптимальні прийоми роботи. Ефективний та важливий метод навчальної роботи – це комплексне використання фізичних задач різних типів. 
Тетяна Анатоліївна тісно співпрацює з викладачами кафедри КДПУ професором Величко В.П.За його пропозицією Т.А. у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету надрукована стаття «Використання тренувальних вправ на уроках фізики».Із задоволенням видавництво «Наукові записки» при Кіровоградському педуніверситеті вмістило статтю «Використання задач для розвитку логічного мислення учнів». У ній розкривається роль задач, методів аналізу, синтезу, порівняння для розвитку логічного мислення учнів.
Районний відділ освіти підтримав творчі починання Тетяни Анатоліївни, і допоміг видати ще одну методичну розробку «Тренувальні вправи на уроках фізики в  10 і  11 класах»
Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають певних трансформацій у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні має тенденцію до постійного зростання.
Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетентності, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкуватись у чотирьох його видах: розумінні(аудіювання), читанні, говорінні, письмі.
Вчителі іноземної мови провели  4 засідання,  2-інформаційно-теоретичні на базі Маловисківської ЗШ № 3 та РМК, та  2 семінари-практикуми на базі Маловисківської гімназії та Мануйлівськоїго НВК. Важливе місце в роботі методичного об’єднання надавалось питанню підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році учні вперше складали тестування з англійської мови. Є хороші результати: учні Смолінської ЗШ № 2 –Ковальова Тетяна отримала  12 балів, Гециву Ганна –  11 балів, Маловисківської гімназії – Таран Ірина, Шлапак Тетяна –  10 балів. Решта  36 випускників мали від  1 до  9 балів.
А це говорить, що рівень знань випускників шкіл з англійської граматики виявився у більшості випускників недостатнім. 

Завідуюча РМК Грек Надія Василівна

Категорія: Новини | Переглядів: 975 | Додав: Anatol | Теги: завдання, Підсумки, результати | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа