Головна » Статті » математика

Компетентнісний підхід до організації навчального процесу на уроках природничо-математичного циклу

Про компетентнісний підхід до організації навчального процесу  зазначено в Державних стандартах освіти, його реалізовано в «Критеріях навчальних досягнень». Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

    Серед визначених педагогами ключових компетентностей  основними є такі:

  • навчальна (вміння здобувати знання з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень);
  • здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);
  • соціальна компетентність (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);
  • загальнокультурна компетентність (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);
  •  інформаційна компетентність (уміння здобувати і передавати інформацію, уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання  інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);
  • громадянська компетентність (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);
  • підприємницька компетентність (співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й  реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності)[2].

Декілька років працюю над проблемою «Інформаційна компетентність та її роль і значення у сучасному освітньому процесі»  Вважаю, що інформація сьогодні набуває найбільшої цінності та є стратегічним продуктом держав.

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонент: інформаційна компонента (здатність здобувати і передавати інформацією у всіх формах ); комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням); компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач)[3].

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Одним з таких методів є метод проектів. Цей метод повністю виражає  слова В.О. Сухомлинського: «Дати дітям радість праці, успіху в навчанні, пробудити в Їхніх  серцях почуття радості, особистої гідності».

Метод проектів  передбачає використання широкого спектру проблемних, дослідницьких і пошукових методів, які чітко орієнтуються на реальний практичний результат, творчі роботи учнів, роботи з різноманітними джерелами інформації  як друкованими так і електронними.

Метод проектів надає можливість реалізації міжпредметних зв’язків. Для розв’язання поставлених проблем учням потрібні знання не тільки з предмету, а й різноманітні уміння, наприклад, творчі (генерування ідеї, знаходження різних варіантів вирішення проблеми), комунікативні (ведення дискусії, знаходження компромісу в співбесіді, вміння слухати та лаконічно висловлювати думки).

В основу методу проектів покладена ідея, що складає суть поняття ,  його прагматична спрямованість на результат, який одержується в процесі розв’язування тієї чи іншої практично або теоретично значущої для учня проблеми. Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Щоб досягти такого результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити інформацію й розв’язувати проблеми, застосовуючи для цієї мети знання з різних галузей, здібність прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів розв’язку, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки[1].

         Вдалий проект той, для виконання якого необхідні знання з різних галузей. Пропоную ознайомитися з  проведеним в 11 класі уроком-проектом

 «Вступ до статистики», на якому учні досліджували вплив паління на стан здоров'я школярів [4].

 

Список використаної літератури

 

1.Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики:посібник для спецкурсу / О.В.Аврааменко, Л.І.Лутченко, В.В.Ретунська, Р.Я.Ріжняк, С.О.Шлянчак.- Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с.

2. Зінов’єва Т. Формування ключових компетенцій учнів/Директор школи – 2006-№42-с.19-21.

3. Недбай В.В. Проектная методика как фактор развития информационной компетенции школьника на уроке иностранного языка в средней школе: http://2001.pedsovet.alledu.ru/index.
 

Категорія: математика | Додав: lionpower (23.04.2014)
Переглядів: 2007 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 1
24.04.2014
1. Ірина [Матеріал]
Проетки на дану тематику є дуже актуальними, корисними. Тут учні дивляться на математику і на власне здоров'я з іншого погляду. Потрібно і у своїй практиці провести проект на дану тему. Дякую.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа