Умови участі в роботі конференції:

 

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 10.04.2014 року подати до оргкомітету: реєстраційну картку (Додаток 2), текст виступу за адресою podruchna@ukr.net

Вимоги до матеріалів виступу(тез) учасника конференції.

 • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
 • Особливості оформлення тексту: параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням.
 • Уникати набору тексту великими літерами.
 • Розміщення тексту:
 • заголовок великими літерами симетрично;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора;
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

По завершенні конференції учасникам буде надіслано на вказану електронну адресу сертифікати про участь, а матеріали будуть упорядковані в електронний збірник та розміщені на сайті методичного кабінету. 

Додаток 1

до листа відділу освіти

Маловисківської райдержадміністрації

від               2014 р № 

Реєстраційна картка

учасника районної науково-практичної Інтернет - конференції з проблеми

«Творчий пошук учителя як засіб підвищення ефективності сучасного уроку»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________

Місце роботи (повністю)_____________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Телефон: ____________________________________

Е-mail______________________________________________________________

Тема виступу________________________________________________________

Потреба в сертифікаті                                  так                                                   ні

Матеріали  надіслані  «___» _______ 2014 року.

Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на конференцію, та використання персональних даних.

 

 


Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа