Районна науково-практична Інтернет - конференція з проблеми

«Творчий пошук учителя як засіб підвищення ефективності сучасного уроку»

[14.04.2014]Пн 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (1)
 

Бондар І. Ю., вчитель математики Маловисківської гімназії

У статті висвітлені принципи та проблеми правильного використання ІКТ у навчальному процесі, переваги та недоліки використання комп’ютерних засобів під час занять. Ознайомлення з програмою GeoGebra, як з одним із найефективнішим ПЗ для комп’ютерного супровіду математики.

[14.04.2014]Пн 

Компетентісний підхід до викладання математики (1)
 

Федорова М. Ю.,  вчитель математики Маловисківської гімназії

У статті висвітлений власний досвід роботи, який формує в учнів соціальну, комунікативну та саморозвиваючу компетентності через розвиток критичного мислення

[15.04.2014]Вт 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (1)
 

М.Тутаєва, директор Хмелівської ЗШ І-ІІІ ст..

У статті розглядається питання формування компетентностей особистості дослідницькою діяльністю.

[15.04.2014]Вт 

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ УРОКУ ЯК ОДНА З ФОРМ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ (0)
 

Т. Дядюра, вчитель математики Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст..

   В статті автор аналізує переваги нетрадиційних форм роботи на прикладах  групової роботи та методу проектів на уроках математики, та вплив інтерактивних технологій на результати навчально-пізнавальної діяльності школярів.

[15.04.2014]Вт 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ (0)
 

Небелиця Л.В., вчитель математики Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст.

 В даній статті розглядається  питання реалізації компетентнісного підходу при викладанні математики за Тетяною Гришиною.   

[15.04.2014]Вт 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (1)
 

Котлярова Т.В., вчитель математики Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст..

          В статті розглянуто переваги застосування сучасних інформаційних технологій на уроках математики, необхідність використання комп’ютера для вивчення нового матеріалу, контролю знань, самоконтролю учнів.

[15.04.2014]Вт 

ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (3)
 

Руденко В. О., вчитель математики Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Заслужений вчитель України

У статті описано досвід підготовки та проведення уроків з теми «Статистичні дані. Вибіркові характеристики» із застосуванням ІКТ-супроводу, яка вивчається у кінці третьої четверті на заняттях з алгебри 9 та 11 класів.

[16.04.2014]Ср 

НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК ЯК ОДНА З ФОРМ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ (1)
 

Мамонова М.П., вчитель математики Злинської ЗШ І-ІІІ ст..

Мене, як вчителя математики хвилює питання, як зацікавити учнів у вивченні математики. Організовуючи навчально-виховний процес, намагаюсь використовувати всі форми, методи, прийоми та засоби, спрямовувати на засвоєння знань та формування життєво важливих компетенцій.

[16.04.2014]Ср 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (3)
 

Шверненко Т.В., вчитель математики Злинської ЗШ№1 І-ІІІ ст..

Ефективність використання сучасних інформаційних технологій під час навчально – виховного процесу можна розглядати з різних позицій: з точки  зору можливості використання за різних організаційних форм навчання на уроці, на позакласних заходах, індивідуальній роботі з учнями, а також для  організації самостійної роботи учнів, адже  в більшості випадків їм не завжди легко знайти конкретно ту інформацію, яка потрібна, а також таку, щоб  відповідала заданій вчителем темі.

[16.04.2014]Ср 

Активізація розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках математики (0)
 

Соловей Л.О., вчитель математики Якимівської ЗШ І-ІІІ ст..

[23.04.2014]Ср 

Компетентнісний підхід до організації навчального процесу на уроках природничо-математичного циклу (1)
 

Нестеренко Л.А., вчитель математики Маловисківської ЗШ№3 І-ІІІ ст..

У тезах виступу проаналізовані ключові компетентності. В структурі компетентностей окремо виділена інформаційна компетентність, як проблема над якою працює вчитель. Викладені теоретичні засади інформаційної компетентності. Вказаний  метод проектів  демонструє широке використання інформаційної компетентності. Як результат діяльності вчителя представлений урок-проект в 11 класі «Вступ до статистики».

[23.04.2014]Ср 

ЗАДАЧІ З ЕЛЕМЕНТАМИ НАРОДОЗНАВСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ (1)
 

Курилюк Л.П., вчитель математики Хмелівської ЗШ І-ІІІ ступенів

У даній статті висвітлюється можливість використання народознавчого матеріалу на уроках математики з метою зацікавлення учнів даним предметом.


Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа