Головна » Статті » математика

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

          Освітні процеси, що відбуваються в Україні, потребують нового педагогічного мислення. Це глобальна проблема, бо від того, які освітні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховний процес, які орієнтири у становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє держави, нації, кожної людини зокрема. Наша школа потребує нової педагогіки, яка формується на засадах гуманізації та демократизації, відродження національної культури. Сучасні форми роботи творяться тоді, коли в навчально-виховні процеси приходять інноваційні ідеї, що ґрунтуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді.      

  В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

 Застосування комп’ютерів на уроках математики значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється . Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість мені приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями. Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.),є можливість судити про ступінь і якість сформованості знань в учнів.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках математики. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

          Основним завданням використання інформаційних технологій є розширення інтелектуальних можливостей людини. На сьогодні змінюється саме поняття навчання: засвоєння знань поступається вмінню використовувати інформацію, отримувати її за допомогою комп’ютера.

           У своїй практиці я використовую деякі спеціальні методи, які мають за мету спрямувати інтерес школярів на навчання, підвищення їх відповідальності до навчання. До таких методів можна віднести методи стимулювання й мотивації навчання, метод пізнавальної гри, метод навчальних дискусій, метод створення ситуації успіху. Велике значення має контроль і самоконтроль, який я застосовую як метод усного, письмового, індивідуального, фронтального контролю. Практично за всіма розділами складені тести. Я використовую програму – тест TEST-W2. Ця програма дуже зручна, запитання і варіанти відповідей легко вносити й змінювати. Запитання , які даються учневі , вибираються вибірково, з’являються самі, що виключає списування, підказки. У процесі тестування підраховується кількість правильних відповідей, і по завершенні тестування учневі виставляється оцінка на основі критеріїв для тестових технологій.
             Для побудови графіків функцій використовую програму «Advanced Grapher» за допомогою якої учні перевіряють правильність побудови графіків тієї чи іншої функції, знайомляться з побудовою нових графіків.
             Більш цікавим, доступним і зрозумілим стає навчальний матеріал, при викладанні якого використовується програмне забезпечення SMART Notebook 11, особливість якого полягає в тому, що він дає можливість записувати фрагмент уроку, містить інструментарій, виконувати різні дії з об’єктами: пересувати, копіювати, змінювати.[1, 24]

Прикладом застосування даних програмних забезпечень є уроки алгебри у 9 класі «Арифметична і геометрична прогресії», «Квадратична функція.Перетворення графіків». [3]

  Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість:

• самоосвіти педагога, підвищення  його професійного рівня;

• отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал;

• мати доступ до методичної бази розробок;

• спілкуватися з колегами на різних форумах;

• публікувати свої матеріали та брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;

  Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:

 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;
 • удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;
 • поліпшити засвоєння учнями знань зі шкільного курсу історії, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим.

  Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє наступному:

 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні;
 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);
 • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіо-інформації;
 • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю [2, 26-30].

        Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Тобто  актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет[4]. Вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Список використаних джерел:

 1. Голоднюк Л.С. Проектування ІКТ – супроводу уроку як компонента інформаційно-освітнього середовища : метод. посібник // Л.С.Голоднюк.- Кіровоград:Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічої освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 116 с.
 2.  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804
 3. http://mv-school3.klasna.com/uk/article/konspekt-uroku-z-algebri-u-9-klasi-arifmetichna-i-.html
 4. Думанська Г.О. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі. [«Математика в школах України» №4 (232) лютий 2009 р. видавнича група Основа]
Категорія: математика | Додав: lionpower (15.04.2014)
Переглядів: 1055 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
24.04.2014
1. Ірина [Матеріал]
Я також вважаю, що навчання буде ефективним коли поєднувати ІКТ з традиційним підручником. Дякую за цікаву статтю.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Адреса:
м. Мала Виска
вул. Жовтнева 49/2
26200+38(05258)5-11-96  rmk-mv@ukr.net
Мапа